Skład chemiczny miodu

 Wg badań najliczniejszą grupę związków w miodzie stanowią węglowodany. W największej ilości monosacharydyglukoza (~34%), fruktoza (~39%) oraz maltoza (7,3%). Istotnym czynnikiem wpływającym na smak miodu są kwasy organiczne. W największej ilości występują kwasy: glukonowyjabłkowy i cytrynowy,propionowy,bursztynowy. Zasadniczą grupą związków decydującą o smaku i aromacie miodu są olejki eteryczne pochodzące z nektaru. Łącznie z miodu wyodrębniono ponad 50 substancji aromatycznych, wśród których znajdują się wyższe alkohole alifatycznealdehydy i ketony, a także estry i związki polifenolowe. Barwa miodu uzależniona jest od obecności różnych barwników. Największe znaczenie mają karotenoidy, głównie β-karoten i ksantofil. Spośród białek występujących w miodzie ważną rolę biologiczną spełniają enzymy. Pochodzą one głównie z gruczołów ślinowych pszczół. Do najważniejszych należy zaliczyć inwertazę, która powoduje rozpad sacharozy do glukozy i fruktozyα-amylazę i β-amylazę, prowadzące do przemiany polisacharydów do dekstryn, a następnie do cukrów prostych; oksydazy   glukozowej-substancji antybiotycznej, powodującą utlenianie glukozy do kwasu glukonowego. W reakcji tej powstaje nadtlenek wodoru – związek o właściwościach antyseptycznych. Ponadto miód zawiera pewne ilości mikroelementów: (potaschlorfosformagnez, wapńżelazomangankobalt i inne). W miodzie stwierdzono również występowanie substancji o charakterze hormonalnym. Ważne zadanie spełnia acetylocholina. Miód zawiera także niewielkie ilości witamin – AB1B2B6B12Ckwas foliowykwas pantotenowy i biotynę. Antybakteryjne działanie,miód zawdzięcza takim czynnikom jak; wysokie ciśnienie osmotyczne spowodowane dużą zawartością cukrów oraz niski odczyn(pH 4,0-4,5) wywołany obecnością kwasów organicznych. Dominujący udział cukrów prostych;glukozy i fruktozy decyduje o właściwościach wzmacniających miodu.  Miód poprawia wydolność fizyczna,stymuluje prace serca,dobroczynnie wpływa na układ trawienny i oddechowy. Jest zalecany po ciężkich chorobach,przyspiesza rekonwalescencje.Jony metali (żelazo,kobalt mangan) stymulują produkcję czerwonych ciałek krwi. Cukry proste biorą udział w procesie detoksykacji chroniąc chroniąc organizm przed zanieczyszczonym środowiskiem. Miód obniża toksyczne działanie alkoholu, nikotyny i innych używek.

Show Buttons
Hide Buttons